Doxa Deo Lyttelton Campus

Lyttelton, Centurion, Gauteng

Places of Worship

Hoërskool Centurion
Selbourne Avenue
Lyttelton
Centurion
City of Tshwane
Gauteng
0157
Office Number
081 739 5155
Email
lyttelton@doxadeo.org
Website
https://www.doxadeo.org/lyttelton/

Social Media

Doxa Deo Suid Kampus, saam met al die ander Doxa Deo kampusse, droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon wat deel vorm van ons kampus, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

SONDAE DIENSTYE / SUNDAY SERVICE TIMES

Oggenddienste / Morning Service: 08:30 & 10:00

Doxa Deo Leadership Centre


View Profile
Search Partners Category
POPUP (People Upliftment Programme)
Non-Profit Organisations none
Tshwane Church Leadership Forum


View Profile
POPUP (People Upliftment Programme)


View Profile
Profile Views: 2539