Shalom Aanbiddingsentrum

Montana, Tshwane North East, Gauteng

Places of Worship

560 3rd Road
Cnr Dr Swanepoel & 3rd Road
Montana
Tshwane North East
City of Tshwane
Gauteng
0159
Contact Number
012 524 3347
Contact Number
012 524 3348
Email
admin@shalommontana.co.za
Website
http://www.shalommontana.co.za/

Social Media

Lorentz la Grange
Presiderende Pastoor


View Ecard
Eddie Warren
Mede-Pastoor


View Ecard

Shalom is ‘n dissipelmakende 24/7 SELKERK wat korporatief ‘n verskil maak tot bediening in die gemeenskap.

CHRISTUS GESENTREERD / CHRIST CENTERED
Om God se opdrag volgens die Woord uit te leef.
To live God's command according to the Word.

HEILIGE GEES GEDREWE / HOLY SPIRIT DRIVEN
Om prioriteit te gee aan die beweging van die Heilige Gees.
To give priority to the flow of the Holy Spirit.

SPONTANE LOF & AANBIDDING / SPONTANEOUS PRAISE & WORSHIP
Om Goddelike teenwoordigheid te ervaar deur spontane en vrye lof en aanbidding.
To experience the presence of God through spontaneous praise and worship.

OPRIGTING / UPLIFTMENT
Om myself en mense op te rig, op te lei, platforms te skep en vry te stel vir bediening.
To uplift myself and others, to empower and provide platforms for release into ministry.

DOELBEWUSTE OMGEE / DELIBERATE CARING
Om op 'n liefdevolle, vriendelike en vrygewige wyse mekaar te dien deur altyd die ekstra myl te loop.
To walk the extra mile by serving with a loving, friendly and generous mindset.

VOORTREFLIKHEID / EXCELLENCE
Om alles te doen vir die Here met uitnemendheid, wat 'n Shalom ervaring van vernuwing, opgewondenheid en verwagting bring.
To always serve God in excellence, creating a Shalom experience of renewal, excitement and expectation.

LOKALE & GLOBALE IMPAK / LOCAL & GLOBAL IMPACT
Om 'n verskil te maak lokaal deur die oprigting van 12 distrikte, en globaal deur die planting van 12 gemeentes, en so 'n impak te maak.
To make a difference locally by establishing 12 districts, and globally by planting 12 churches, to make an impact.

Read More...

Kantoorure/Office Hours:
Monday to Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 08:00 - 12:00
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Dienste/Services:
Sondae / Sunday: 08:00, 09:30, 18:00

Groepe/Groups:
Woensdae / Wednesday: 19:00

Pinkster Protestante Kerk Hoofkantoor

011 974 1760
View Profile
Search Partners Category
One Tshwane
Place of Worship Groups One love life 1
Marius Higgins Ministries International
082 878 4091
Places of Worship Home Church
Kingdom Business
072 809 1074
Business Networking shalom aanbiddingsentrum aanbiddingssentrum
Pinkster Protestante Kerk - Ligkruis Gemeente
013 935 1443
Places of Worship PPK Pentecostal church bronkhorstspruit
Tshwane Church Leadership Forum
jean.symons@doxadeo.org
012 362 1396
View Profile
Lé Rich Beauty Lounge
info@lerichbeautylounge.co.za
074 104 3304
View Profile
Aqua Venus
jackson@aquavenus.co.za
072 809 1074
View Profile
Fritz Plumbers
fritzplumbers@gmail.com
082 444 5831
View Profile
Zambezi Action Sports Arena
zambezi@actionsports.co.za
012 808 3888
View Profile
One Tshwane
info@onetshwane.co.za

View Profile
Marius Higgins Ministries International
mariushigginsministries@gmail.com
082 878 4091
View Profile
Kingdom Business
jackson@kingdom-business.co.za
072 809 1074
View Profile
Pinkster Protestante Kerk - Ligkruis Gemeente
ligkruisbedieninge@gmail.com
013 935 1443
View Profile
Profile Views: 4433