Lewende Woord Brummeria

Brummeria, Pretoria East, Gauteng

Places of Worship

72 Brummeria Road
Pretoria East
City of Tshwane
Gauteng
0184
Office Number
012 845 8300
Email
info@lewendewoord.co.za
Website
https://lewendewoord.co.za/
Nevil Norden
Senior Pastor


View Ecard

Lewende Woord se dienste word gekenmerk deur ‘n vriendelike en ontspanne atmosfeer met teer aanbidding wat jou nader aan God se hart bring. Met elke diens bied ons praktiese onderrig uit die woord van God wat jou sal toerus om ‘n dader van die Woord te wees. Persoonlike bediening word gebied na elke diens, onder andere gebed vir genesing en enige ander behoeftes as ook algemene berading.

“Kan 'n nasie na die Here terugkeer?” Jou antwoord bepaal jou betrokkenheid!

Sedert die ontstaan van Lewende Woord in 1986 was dit my en Rina se begeerte dat Lewende Woord 'n ware vernuwingsgemeente sal wees en sal bly. Dit beteken dat ons een van die gemeentes sal wees waar Christenskap weer soos in die boek van Handelinge (Hand. 3:19; Hand. 2:42-46) beleef sal word – dinamies, vrymakend en wat die samelewing vir Jesus liefdevol oorwen! Die bruid van Christus moet oral saam met Jesus, die Bruidegom, vanuit hemelse plekke begin regeer. Dit was voorheen nie moontlik nie, want die bediening van apostel, profeet, evangelis, herder en leraar was nog nie volwaardig herstel nie (Ef. 4:11-14). Ook was die proses van dissipelskap nie deeglik in plek nie.

Ons glo dat ons deel van God se antwoord vir Pretoria/Tshwane, Suid-Afrika en internasionaal is. Ons bediening is daarop gerig om jou gees, siel en liggaam (1 Thess. 5:23) op te rig sodat jy jou skeppingsdoel sal uitleef. Dit is my begeerte om mense waarlik honger te maak vir die Lewende Woord van God en toe te sien dat die Woord met krag groei. (Hand.19:20)
– Nevil Norden

Lewende Woord Montana

012 548 5021
View Profile
Funanani


View Profile
Lewende Woord Bible College


View Profile
Love Pretoria East


View Profile
Target Life


View Profile
Tshwane Church Leadership Forum


View Profile
One Tshwane


View Profile
Profile Views: 1012 (as of 1st October 2018)