Lewende Woord Brummeria

Brummeria, Pretoria East, Gauteng

Places of Worship

72 Brummeria Road
Brummeria
Pretoria East
City of Tshwane
Gauteng
0184
Contact Number
012 845 8300
Email
info@lewendewoord.co.za
Website
https://lewendewoord.co.za/

Social Media

Nevil Norden
Senior Pastor


View Ecard

Please take note of the important information regarding the current state of national disaster in South-Africa.
https://www.youtube.com/watch?v=GOzSk72Dbek
Join us on Sundays @ 
http://online.lw.family/

Lewende Woord Brummeria se dienste word gekenmerk deur ‘n vriendelike en ontspanne atmosfeer met teer aanbidding wat jou nader aan God se hart bring. Met elke diens bied ons praktiese onderrig uit die woord van God wat jou sal toerus om ‘n dader van die Woord te wees. Persoonlike bediening word gebied na elke diens, onder andere gebed vir genesing en enige ander behoeftes as ook algemene berading.

“Kan 'n nasie na die Here terugkeer?” Jou antwoord bepaal jou betrokkenheid!

Sedert die ontstaan van Lewende Woord in 1986 was dit my en Rina se begeerte dat Lewende Woord 'n ware vernuwingsgemeente sal wees en sal bly. Dit beteken dat ons een van die gemeentes sal wees waar Christenskap weer soos in die boek van Handelinge (Hand. 3:19; Hand. 2:42-46) beleef sal word – dinamies, vrymakend en wat die samelewing vir Jesus liefdevol oorwen! Die bruid van Christus moet oral saam met Jesus, die Bruidegom, vanuit hemelse plekke begin regeer. Dit was voorheen nie moontlik nie, want die bediening van apostel, profeet, evangelis, herder en leraar was nog nie volwaardig herstel nie (Ef. 4:11-14). Ook was die proses van dissipelskap nie deeglik in plek nie.

Ons glo dat ons deel van God se antwoord vir Pretoria/Tshwane, Suid-Afrika en internasionaal is. Ons bediening is daarop gerig om jou gees, siel en liggaam (1 Thess. 5:23) op te rig sodat jy jou skeppingsdoel sal uitleef. Dit is my begeerte om mense waarlik honger te maak vir die Lewende Woord van God en toe te sien dat die Woord met krag groei. (Hand.19:20)
– Nevil Norden

Read More...

Please take note of the important information regarding the current state of national disaster in South-Africa.
https://www.youtube.com/watch?v=GOzSk72Dbek
Join us on Sundays @ 
http://online.lw.family/

Kantoorure/Office Hours:
Monday to Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 08:00 - 13:00
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Eredienste:
Sondae Oggende: 09:00
Sunday Mornings: 11:15
Sondae Aande / Sunday Evenings: 18:00

Kinderbediening / Kruis-Kidz / Children's Ministry
Sondae Oggende: 09:00
Sunday Mornings: 11:15
Sondae Aande / Sunday Evenings: 18:00

Tienerkerk / Teenage Ministry
Plantation:
Sondae Oggende: 09:00
Sunday Mornings: 11:15

Search Affiliations Category
Lewende Woord Montana
012 548 5021
Places of Worship
Lewende Woord Centurion
012 654 3600
Places of Worship
Lewende Woord Midrand
010 300 8855
Places of Worship
Lewende Woord Westerlig
012 372 3568
Places of Worship
Lewende Woord Pretoria-East
082 335 2930
Places of Worship
Lewende Woord Tiegerpoort
079 696 1346
Places of Worship
Lewende Woord Akasia
071 574 3623
Places of Worship
Lewende Woord Mamelodi
061 178 8909
Places of Worship
Lewende Woord Bronkhorstspruit
013 932 3455
Places of Worship
Lewende Woord Delmas
083 610 2952
Places of Worship
Lewende Woord Laeveld (Nelspruit)
084 588 4231
Places of Worship
Lewende Woord Helderberg
021 852 6719
Places of Worship
Lewende Woord Bloemfontein
051 451 9999
Places of Worship
Lewende Woord Durbanville
021 981 0632
Places of Worship
Lewende Woord Louis-Trichardt
015 516 2222
Places of Worship
Lewende Woord Richards-Bay
083 225 3809
Places of Worship
Lewende Woord Tuine
082 823 6932
Places of Worship
Lewende Woord Witbank
082 332 4105
Places of Worship
Lewende Woord Hibuscus-Suidkus
078 260 4249
Places of Worship
Lewende Woord Boksburg
012 845 8300 H/O
Places of Worship
Lewende Woord Cullinan
061 546 3894
Places of Worship
Lewende Woord Groblersdal
082 534 9151
Places of Worship
Lewende Woord Lydenburg
013 235 2463
Places of Worship
Lewende Woord Wonderboom
079 964 8352
Places of Worship
Tshwane Church Leadership Forum
jean.symons@doxadeo.org
012 362 1396
View Profile
Love Pretoria East
info@lpe.org.za
086 124 6673
View Profile
HidroPlus Water Wellness (The Village)
info@hidroplus.co
012 997 1386
View Profile
Gear Lock City
accounts@gearlockcity.co.za
012 335 6623
View Profile
Funanani
info@funanani.com
012 845 8367
View Profile
Lewende Woord Bible College
ptcollege@lewendewoord.co.za
012 845 8343
View Profile
Target Life
targetlife@lewendewoord.co.za
012 845 8370
View Profile
One Tshwane
info@onetshwane.co.za

View Profile
Profile Views: 3791