Doxa Deo Moot Campus

Môregloed, Moot, Gauteng

Places of Worship

1245 Ben Swart Straat
Moot
City of Tshwane
Gauteng

Office Number
012 333 5246
Email
moot@doxadeo.org
Website
https://www.doxadeo.org/moot/

Read More...

Doxa Deo Moot, saam met al die ander Doxa Deo gemeentes droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon wat deel vorm van ons kampus, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Doxa Deo Leadership Centre


View Profile
Search Partners Category
POPUP (People Upliftment Programme)
Non-Profit Organisations
Tshwane Church Leadership Forum
Place of Worship Groups TCLF
POPUP (People Upliftment Programme)


View Profile
Tshwane Church Leadership Forum


View Profile
Profile Views: 338 (as of 1st October 2018)